Is onze Nederlandse kennis en kunde van de afvalbranche ook internationaal toepasbaar?

Is onze Nederlandse kennis en kunde van de afvalbranche ook internationaal toepasbaar?

Oftewel, hoe worden we als afvalprofessionals Active Abroad??

Mijn werkzaamheden in de Nederlandse afvalwereld worden bij tijd en wijlen doorkruist met internationale vragen. Eens in de zoveel tijd landt er een mail in mijn mailbox uit een ver of niet zo ver land met een vraag over hoe wij hier in The Netherlands inzameling aanpakken, of afvalscheiding stimuleren, of recycling mogelijk maken, of communicatie met de omgeving inrichten. Blijkbaar worden we van buiten onze eigen grenzen bekeken door buitenlandse afvalogen die vragen hebben die wij met onze Nederlandse kennis en ervaring zouden kunnen beantwoorden.

Ik zal eerlijk zijn, ik vind het vreselijk leuk om dit soort vragen in mijn mailbox te krijgen. Het is zo interessant om de afvalwereld die buiten Nederland bestaat te zien. Soms kan ik ze naar alle eer en geweten beantwoorden, soms moet ik doorverwijzen naar iemand uit mijn netwerk die meer weet over dat specifieke onderwerp. En meestal is het veilig, want ik krijg zelden de vraag of ik mijn koffer wil pakken en over wil komen naar het betreffende land.

Uit de vragen blijkt vak dat de ‘rest van de wereld’ dezelfde problematiek doorloopt waar we in Nederland soms ook mee te maken hebben gehad of soms nog hebben. Het gaat over hele operationele zaken: hoe richten jullie het gescheiden inzamelen van stromen in landelijk gebied in? Of over communicatie en educatie: hebben jullie voorbeelden van methodes om kinderen op school al bewust te maken van afval en afvalscheiding? Of juist hele technische zaken: over hoe een landfill duurzaam ingericht kan worden.

Wat mij dan op een gegeven moment door mijn hoofd schiet is, kunnen we hier nu niet wat mee doen? En dan bedoel ik meer dan alleen de mail beantwoorden. Want in Nederland is dusdanig veel kennis aanwezig, dat dit uitstekend gedeeld kan worden met onze buitenlandse branchegenoten om hun zo verder te helpen met het komen tot een duurzame vorm van afvalbeheer.

Maar als zzp-er is het lastig om body te geven aan een formule waarmee kennisdeling met het buitenland georganiseerd kan worden. Dus voor mij bleef het bij het beantwoorden van de vragen en eventueel het leggen van contacten met de juiste mensen.

Hoe verrast was ik dan ook om op Linkedin de oproep van Active Professionals te lezen om mee te denken over hoe je als afvalprofessional Active Abroad kan zijn. Wat volgde was een brainstormbijeenkomst met gelijkgestemden, met interessante ideeën en mogelijkheden, en vooral een platform, gefaciliteerd door Active Professionals, waar vraag uit het buitenland gematched kan worden met aanbod uit Nederland.

Deze initiatieven bieden zzp-ers zoals ik, die hun kennis en ervaring graag ter beschikking willen stellen voor afvalvraagstukken in zowel Nederland als in het buitenland, de mogelijkheid om onderdeel uit te kunnen maken van een groter geheel waarbij de som absoluut meer is dan alleen het optellen van de delen. Bij deze doe ik een oproep aan iedereen die op zoek is naar professionals voor zijn opdrachten in het buitenland of zelf professional is, om lid te worden van de Linkedin-groep Active Abroad en zo kennis en professionals met elkaar te delen.

Want samen zijn we sterker, toch?

Geef een antwoord