Gerealiseerde projecten en opdrachten; een selectie

Projecten:

 • Opstellen procesbeschrijvingen voor het proces ‘Realisatie & Beheer [ondergrondse] verzamelcontainers’;
 • Ondersteuning uitvoering bewonersonderzoek naar meeuwenoverlast bij hoogbouw;
 • Ontwikkelen business model voor ‘Omgekeerd inzamelen’;
 • Voorbereiden Europese Aanbesteding voor ondergrondse containers en inzamelvoertuigen;
 • Inrichten pilot voor toepassen containermanagementsysteem bij inzameling met minicontainers, incl. leveranciersselectie;
 • Overgang inzameling minicontainers van achterlader naar zijlader;
 • Nieuwbouw afvalbrengstations
 • Optimalisatie van inzamelroutes
 • Invoering extra minicontainer voor papierinzameling
 • Optimalisatie gladheidbestrijding
 • Optimalisatie papierinzameling met scholen & verenigingen
 • Grondsanering en nieuwbouw zoutloods
 • Haalbaarheidsonderzoek eigen infrastructuur aardgastankstation

Advies- & Beleidsopdrachten

 • Opstellen [strategische] Afvalbeleidsplannen
 • Vertaling nieuwe wet- en regelgeving naar consequenties voor het afvalbeheer
 • Nieuw beleid naar aanleiding van resultaten sorteeranalyses huishoudelijk afval