Afval scheiden: gedoe of toch best hip?

De afvalmedia staan de laatste tijd bol van de verhalen rondom afval scheiden. Is het nu wel zinvol of juist helemaal niet? Moet de verantwoordelijkheid hiervoor helemaal bij de burger gelegd worden en zo ja, wat is daar dan de beloning voor? Is afvalscheiding aan de bron nou zoveel beter en milieuvriendelijker dan nascheiding en hoe zit het met afvalscheiding van grof huishoudelijk afval? En waarom staan bedrijven en afvalscheiding altijd een beetje in de schaduw? Oftewel, hoe zit het nu allemaal precies en hoe hip is afval scheiden nou eigenlijk? De wettelijke kaders van de Wet Milieubeheer, het LandelijkAfvalPlan
Read More…

Is onze Nederlandse kennis en kunde van de afvalbranche ook internationaal toepasbaar?

Oftewel, hoe worden we als afvalprofessionals Active Abroad?? Mijn werkzaamheden in de Nederlandse afvalwereld worden bij tijd en wijlen doorkruist met internationale vragen. Eens in de zoveel tijd landt er een mail in mijn mailbox uit een ver of niet zo ver land met een vraag over hoe wij hier in The Netherlands inzameling aanpakken, of afvalscheiding stimuleren, of recycling mogelijk maken, of communicatie met de omgeving inrichten. Blijkbaar worden we van buiten onze eigen grenzen bekeken door buitenlandse afvalogen die vragen hebben die wij met onze Nederlandse kennis en ervaring zouden kunnen beantwoorden. Ik zal eerlijk zijn, ik vind
Read More…

Voor omgekeerd inzamelen moet je ballen hebben…

Afval is grondstof, maximalisering hergebruik en minimalisering restafval, zero-waste strategy of zelfs afval is voedsel. Het moge duidelijk zijn dat de afvalbranche een grote verandering aan het doormaken is. De bocht naar links of rechts van de olietanker die afvalinzameling heet is ingezet, het gaat niet langer meer om het afval van de straat te halen maar om het ophalen van zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen. En dus moet het allemaal compleet anders. Een flinke uitdaging voor alle inzameldiensten, publiek en privaat. Want al jarenlang is bekend dat aanpassingen in het inzamelsysteem stuiten op weerstand en protest van zowel burgers als
Read More…

Hoe lean and mean is Afval eigenlijk?

Ik kom het tegenwoordig vaak tegen; bedrijven moeten ‘lean and mean’ opereren in deze tijd. Waarbij ik overigens direct de aantekening moet maken dat deze uitspraak niet “slinks en gemeen” betekent maar eerder “efficiĆ«nt en krachtig”, of met een wat negatievere bewoording, “meer met minder doen”. Het mag duidelijk zijn dat ik aan de de eerste uitspraak mijn voorkeur geef. Als Bedrijfskundige is het begrip lean and mean toegepast binnen organisaties mij niet onbekend. Maar in de afvalbranche, kunnen we daar ook lean and mean zijn? De kanteling binnen de afvalbranche is ingezet. Het inzamelen van huisvuil is verleden tijd,
Read More…