Aanpak “standaard maatwerk”

Ook al is een project een gefaseerde aanpak om binnen een vastgestelde periode een vooraf vastgesteld eindresultaat te realiseren, toch vraagt elke opdracht om maatwerk. De omgeving waarin de opdracht uitgevoerd wordt, is bepalend voor de aanpak. Wanneer de context van de organisatie niet meegenomen wordt in de uitvoering van het project, ontbreekt elk draagvlak voor het eindresultaat.

De aanpak van Spazzatura Advies is erop gericht om elk advies of projectresultaat in de taal van de organisatie op te leveren.